1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 Inhebe.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Inhebe.vn thu thập bao gồm: Họ và tên, Địa chỉ, Điện thoại, Email.

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ:Tên sản phẩm, Số lượng, Thời gian giao nhận sản phẩm.

2.Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Inhebe.vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

3.Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Inhebe.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về inhebe.vn@gmail.com

4.Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

– CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SMP

– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SMP. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

5.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SMP

Địa chỉ: 258 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0369.64.7171

Website: https://inhebe.vn/

Email: inhebe.vn@gmail.com

6.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người Tiêu Dùng có quyền được yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ các thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Ngoài ra, Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Inhebe.vn sẽ thực hiện bước xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin cá nhân.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng gồm có:

  • Qua email: inhebe.vn@gmail.com
  • Qua điện thoại: 0369.64.7171

7.Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại Inhebe.vn , việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật, Inhebe.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Inhebe.vn cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Inhebe.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Inhebe.vn , và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 0369.64.7171 hoặc email: inhebe.vn@gmail.com