1 Thời gian vận chuyển

Thông thường Inhebe.vn xử lý vận chuyển đơn hàng cho khách hàng trong khoảng 24h, và khách hàng sẽ nhận được hàng từ 2-3 ngày làm việc kể từ khi Inhebe.vn xác nhận đơn hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

  • Nhân viên Inhebe.vn liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể xác nhận đơn hàng.

  • Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.

  • Số lượng đơn hàng của Inhebe.vn tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.

  • Đối tác cung cấp hàng cho Inhebe.vn chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm.

  • Đối tác vận chuyển hàng hóa cho Inhebe.vn bị chậm trễ trong việc xử lý giao nhận.

2. Chi phí vận chuyển

  • Inhebe.vn hợp tác với các đơn vị vận chuyển để phân phối sản phẩm và phí sẽ được tính theo các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển đó